sie
9
2012

Zaprasza na Kurs Podstawy Kynoterapii/Dogoterapii

Zaprasza na Kurs Podstawy Kynoterapii /Dogoterapii

29-30 września i 6-7 października 2012 r.

(2 weekendy)

w Grodzisku Mazowieckim

Na kurs zapraszamy pedagogów, psychologów, rehabilitantów, weterynarzy oraz studentów i osoby na co dzień pracujące z dziećmi lub osobami dorosłymi.

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć i 10 godzin praktyk na zajęciach edukacyjnych i rozwojowych z udziałem psów terapeutycznych.

 

Kurs jest dofinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

Karta zgłoszeń: >> Pobierz <<

 

BLOKI TEMATYCZNE NA KURS PODSTAWY KYNO/DOGOTERAPII

  • KYNOTERAPIA, DOGOTERAPIA, TERAPIA Z UDZIAŁEM PSÓW, WYJAŚNIENIE POJĘĆ , HISTORIA I METODYKA KYNOTERAPII
  • ZOOTERAPIA W POLSCE I NA ŚWIECIE, POCZĄTKI PRACY ZE ZWIERZĘTAMI, WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KYNOTERAPEUTYCZNYCH, PODSTAWY METODYKI I ORGANIZACJI PRACY KYNOTERAPEUTYCZNEJ – PIES W PRACY, OPIEKA PODCZAS PRZERW, WARUNKI PRACY, HIGIENA PSA PRZED ZAJĘCIAMI, CECHY TERAPEUTY, CECHY PSA TERAPEUTY
  • STANDARDY NASZEJ PRACY (WEDŁUG PTK), RODZAJE ZAJĘĆ Z PSAMI, SP, EP, TP, DOSTOSOWANIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DO PODSTAW PROGRAMOWYCH PLACÓWEK
  • BEHAWIOR PSA – (ETAPY ROZWOJU PSA, OKRESY LĘKOWE, PRZEŁOMY BEHAWIORALNE, CHOROBY PSÓW)
  • POZYTYWNE METODY SZKOLENIA PSÓW, MOWA CIAŁA PSÓW
  • BEHAWIOR PSA: SZCZENIĘ – WYBÓR PSA DO TERAPII, PREDYSPOZYCJE, RASY, TESTY PREDYSPOZYCJI, PRACA ZE SZCZENIECIEM, SZKOLENIE SZCZENIĘCIA
  • PODSTAWOWE DYSFUNKCJE, KRÓTKIE OMÓWIENIE (MPD, choroby ze spektrum AUTYZMU, ZESPÓŁ DOWNA, PRZEDSTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH ĆWICZEŃ Z UDZIAŁEM PSEM
  • INNE WYZWANIA: NIECHĘĆ DO CZYTANIA I NAUKI – LOGOPEDIA, PROJEKT R.E.A.D., ZAJĘCIA DLA SŁABO I NIEDOWIDZĄCYCH, KYNOFOBIA, PROBLEMY EMOCJONALNE ZWIĄZANE Z NIEŚMIAŁOŚCIĄ – PODBUDOWANIE DZIECKA, DZIECKO NADPOPUDLIWE, DEPRESJA, SAMOTNOŚĆ OSÓB STARSZYCH, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI, RESOCJALIZACJA W WIĘZIENIACH, ZAKŁADACH POPRAWCZYCH