lut
10
2012

Otwarcie wystawy: „Moje Portfolio z Psem”

3 lutego 2012 r. o godzinie 18-ej w hallu kina Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyło się otwarcie Wystawy „Moje Portfolio z Psem”.

Portrety z psami powstały w czasie zajęć integracyjnych „Moje Portfolio z psem”. W grodziskiej edycji brały udział dzieci, młodzież i rodzice ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Grodziska Mazowieckiego. Zajęcia prowadziła Anna Bogucka Timofiejew, a zdjęcia wykonali fotograficy: Maja E. Pruską oraz Leonard Karpiłowski.

Na otwarciu Wystawy gościliśmy Panią Marię Grabowską – Zastępcę Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, uczestników zajęć, w czasie których powstały zdjęcia, przedstawicieli lokalnych mediów: Radia Bogoria i Gazety Bogoria oraz wolontariuszy pracujących przy projekcie: Aleksandrę Biela, Julię Zbrzeską, Malwinę Grabowską oraz Darię Żakowską.

Oprócz wystawionych na sztalugach zdjęć, zebrani zobaczyli reportaż z „planu zdjęciowego” i zdjęcia z wystaw dwóch pozostałych edycji projektu w Żyrardowie z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz z dziećmi ze Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.

Zdjęcia prezentowane na wystawie powstały w czasie projektu ŻYJ AKTYWNIE Z PSEM zrealizowanego jesienią 2011 roku w Grodzisku Mazowieckim przez Stowarzyszenie Edukacji i Terapii HOMO et ANIMAL.

 

Projekt zrealizowano ze środków Fundacji PZU. Wystawa została dofinansowana przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego oraz firmę PROFILAB.

 

Na Projekt ŻYJ AKTYWNIE Z PSEM złożyły się zajęcia:

KURS WOLONTARIUSZA KYNOTERAPII

ŚWIETLICA POD PSEM, w których uczestniczyły:

  • dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim,

MOJE PORTFOLIO Z PSEM, w których uczestniczyły:

  • dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Grodziska Mazowieckiego – w Świetlicy przy ul. Westfala 6, Grodzisk Maz.
  • dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie,
  • dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” w Nadarzynie.

 

Celem Projektu było podniesienie aktywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz kształtowanie ich pozytywnego własnego wizerunku i zintegrowanie z dziećmi i młodzieżą sprawną w czasie wspólnych zajęć z udziałem psów terapeutycznych poprzez:

  • przełamanie barier i integrację pomiędzy dziećmi i młodzieżą sprawnymi,
  • zaktywizowanie ruchowe poprzez zabawy i ćwiczenia z udziałem psów terapeutycznych,
  • podniesienie samooceny i poprawę samopoczucia uczestników zajęć przez wzajemne przygotowanie siebie i psów do zdjęć: malowanie się, dobieranie dodatków, czesanie,
  • podniesienie wiedzy na temat swoich atutów, naukę ich eksponowania na zajęciach z wizażystką,
  • podniesienie umiejętności autoprezentacji poprzez omówienie i ćwiczenia przy przygotowaniu się do zdjęć, a następnie ich omówienie,
  • podniesienie wiedzy o fotografii i robieniu portretów osób i zwierząt – fotograf omówił i pokazywał zasady zachowania się „przed obiektywem”.