wrz
26
2011

Świetlica ZSS

W ramach Projektu „Żyj aktywnie z psem” sponsorowanego przez Fundację PZU Maja E. Pruska i Anna Timofiejew prowadziły wraz z psami kynoterapeutycznymi zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim pt. „Świetlica pod psem”, od września do grudnia 2011 r.

Były to zajęcia edukacyjne i ruchowe. Głównym ich celem było podniesienie wiedzy o zwierzętach i przyrodzie, nauka bezpiecznego zachowania w obecności psa, rozpoznawania uczuć psa i sygnałów uspokajających. Celem naszych zajęć była również poprawa stanu psychicznego uczestników, dzięki nawiązaniu dobrych relacji ze zwierzęciem.

Zajęcia zostały przyjęte przez uczniów oraz kadrę Zespołu Szkół Specjalnych z ogromną radością i entuzjazmem, wypatrując naszego przyjścia przez okna. Wszyscy wyczekiwali z niecierpliwością kolejnych zajęć, starali się pomóc w ich przygotowaniu poprzez układanie psich akcesoriów, torów przeszkód czy opiekę nad psami. Wielu uczniów, którzy nie chcieli uczestniczyć w zajęciach, w miarę upływu czasu pozbyli się kynofobii.

W sferze emocjonalnej dzieci i młodzież poprawiły swój kontakt ze światem zewnętrznym, nabierając pewności siebie, odwagi w podejmowaniu działań, poprawiły swoją koncentrację uwagi oraz osłabiły reakcje nerwicowe.