cze
1
2011

O nas

Stowarzyszenie Edukacji i Terapii HOMO et ANIMAL zostało zarejestrowane w styczniu 2011 roku.

Pracujemy w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Jeszcze przed rejestracją zorganizowaliśmy w Grodzisku Mazowieckim egzamin na psa terapeutycznego, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

Obecni członkowie Stowarzyszenia współpracowali w latach 2007-2010 z organizacjami pozarządowymi jako realizatorzy zajęć rehabilitacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych z udziałem psów: ze Stowarzyszeniem Dobra Wola z Lesznowoli, Dobra Wola z Błonia i Bardziej Kochani z Warszawy.

Prowadzimy obecnie:

 • zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach dla dzieci na temat bezpiecznego zachowania w obecności psa
 • zajęcia edukacyjne na temat właściwej opieki nad zwierzętami,
 • zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne dla dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi,
 • kurs dla wolontariuszy.

W 2012

Przyjaciele Małego Dżeka

Projekt „Przyjaciele Małego Dżeka” jest programem innowacyjnym programem socjoterapii z elementami kyno/dogoterapii, adresowanym do dzieci ze świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na terenach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki. Program jest oparty o Strategię Kształtowania Umiejętności Życiowych i Strategię Alternatyw. Wykorzystujemy pracę socjoterapeutyczną z udziałem psów terapeutów, zajęcia rozwojowe i edukacyjne. Dzieci będą mogły zapoznać się z postacią Doktora J. Korczaka, bohaterami jego książek. Tytuł programu nawiązuje do jednego z jego bohaterów- Dżeka Fultona. Ponieważ chcielibyśmy aby dzieci i młodzież poznali zapomnianą książkę „Bankructwo Małego Dżeka” ,która mówi o tym, jak w nieprzyjaznym świecie zachować twarz, nie poddać się, nie wyrzec marzeń i dążeń, by stać się kimś wartościowym i użytecznym.

Projekt dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego poprzez mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

SZKOLENIA POD PSEM czyli podstawy kynoterapii dla kadry i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi

Projekt ma na celu przygotowanie kadry profesjonalistów i wolontariuszy, którzy będą pracowali z wykorzystaniem metod kynoterapeutycznych w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • I.KURS WOLONTARIUSZA KYNOTERAPII – 18 godzinny kurs dla 20 osób w wieku od 16 r.ż, bez przygotowania zawodowego, które chcą pomagać w czasie zajęć kynoterapii.
 • II. PODSTAWY KYNOTERAPII – 30 godzinne szkolenie dla 20 profesjonalistów (fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników socjalnych, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, zootechników), którzy będą pod kierunkiem kynoterapeutów pracować na zajęciach edukacyjnych, rozwojowych , terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi. Kurs kończy się praktyką na zajęciach z młodzieżą „Fotostory z psem” i „Dzieciaki i Psiaki”.
 • III.DZIECIAKI I PSIAKI – 12 zajęć integracyjnych dla 10 najmłodszych dzieci 2-6 lat, z wyzwaniami rozwojowymi w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Westfala, 2 prowadzących
 • IV.FOTOSTORY Z PSEM – 8 zajęć rozwojowych dla 32 osób niepełnosprawnych w 2 grupach: dzieci i młodzieży do 13 r.ż i młodzież powyżej 13 r.ż ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodzisku Mazowieckim, w Zespole Szkół Specjalnych.

 

Projekt dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego poprzez mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

W 2011

roku realizujemy w Grodzisku Mazowieckim:

 • I Grodziski Piknik z Psem- we współpracy ze Strażą Zwierząt
 • Zajęcia z kynoterapii w czasie półkolonii w Zespole Szkół Specjalnych-finansowane przez Starostwo Powiatu Grodziskiego
 • Półkolonie „Mam psa w wakacje” w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Westfala 3-dofinansowane przez Kuratorium Oświaty
 • Projekt „ Moje Portfolio z psem”- zajęcia integracyjne w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Westfala 3- finansowane przez Fundację PZU
 • Zajęcia edukacyjne z udziałem psów w Zespole Szkół Specjalnych- finansowane przez Fundację PZU,
 • Projekt „ Połączą nas 4 łapy”- zajęcia integracyjne w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Westfala 3 wspierany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Kurs dla Wolontariuszy kynoterapii- finansowane przez Fundację PZU

Elżbieta Milczarek: pedagog, wolontariusz kynoterapii, trener psychologicznych zajęć grupowych, przewodnik Bianki-psa terapeutycznego.

Anna Bogucka-Timofiejew: kynoterapeuta z uprawnieniami pedagogicznymi, ma ukończony w Niepublicznym Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy kurs zawodowy: „Kynoterapia dla osób uprawnionych do pracy w placówkach oświatowych”.

Maja E. Pruska: kynoterapeuta z uprawnieniami pedagogicznymi, mgr. Zootechnik i zoopsycholog, szkoleniowiec, właścicielka KYNOAKADEMII – placówki układania psów metodami pozytywnymi.