gru
6
2013

„CZTERY ŁAPY DO POMOCY”

Projekt „CZTERY ŁAPY DO POMOCY” jest innowacyjnym programem socjoterapii z elementami kyno/dogoterapii, adresowanym do dzieci ze świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na terenach wiejskich Gminy Grodzisk Mazowiecki. Realizacja projektu: 1 maja – 30 listopada 2013 roku.

Cel główny: Wsparcie programów świetlic środowiskowych poprzez specjalistyczne zajęcia adresowane do dzieci ze świetlic TPD

Na Projekt składają się:

– Piknik „ Zdrowo i aktywnie żyj z psem”: impreza edukacyjna w Grodzisku Maz.

– Zajęcia socjoterapeutyczne

– Zajęcia kynoterapeutyczne

– Zajęcia edukacyjne „Bezpiecznie i zdrowo”

– Zajęcia kynoterapeutyczne :

– Olimpiada Jesienna z psem; impreza edukacyjna w Kłudnie Starym na zakończenie Projektu.

Projekt realizowany jest w nieformalnym partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Grodzisk Mazowiecki- Które zapewni nabór uczestników i sale na zajęcia oraz opiekę nad dziećmi na Pikniku i Olimpiadzie.

W Projekcie oprócz członków Stowarzyszenia biorą udział Ratownicy i psy z Fundacji „ Psi Ratownicy”.

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji życiowych i społecznych poprzez wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z w przeżywanymi trudnościami i w kształtowaniu rozwoju osobowego.

Cele szczegółowy:

– poprawa funkcjonowania społecznego dzieci,

– podniesienie samooceny u uczestników zajęć,

– podniesienie wśród dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów,

– ograniczenie zachowań agresywnych,

– podniesienie wiedzy o problemach wynikających z używania alkoholu, miejscach pomocy, ryzyku związanym z używaniem alkoholu.

– podniesienie wiedzy na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji i wciągu roku szkolnego, gdzie można szukać pomocy, na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

– podniesienie wiedzy i zrozumienie zachowania i potrzeb psów, szkolenia ich. Nauczenie się bezpiecznego zachowania w ich obecności.

Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zrzut ekranu 2013-12-06 (godz. 11.42.56)