sie
16
2011

WOLONTARIUSZ KYNOTERAPII/DOGOTERAPII

PIĄTEK, 16:00 – 20:00, Świetlica Środowiskowa ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.

 • 16:00 – 16:30 Rejestracja uczestników
 • 16:30 – 17:00 sprawy organizacyjne
 • 17:00 – 17:30 Kynoterapia, wprowadzenie
 • 17:30 – 20:00 Wolontariat (w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawa, obowiązki wolontariusza i pracodawcy, zakres odpowiedzialności, ubezpieczenie, wypalenie zawodowe – warsztaty)
 • 20:00 Zakończenie pierwszego dnia

SOBOTA, 9:00 – 18:30 Świetlica Środowiskowa ul. Westfala, Grodzisk Maz.

 • 9:00-9.30 Definicja kynoterapii, zooterapia w Polsce i na świecie, początki pracy ze zwierzętami. Wskazania i przeciwwskazania dla uczestników zajęć kynoterapeutycznych.
 • 9.30-10.15 Podstawy metodyki i organizacji pracy kynoterapeutyczne (pies w pracy, opieka podczas przerw, warunki pracy, higiena psa przed zajęciami, cechy psa terapeuty).
 • 10.15-10.30 przerwa
 • 10.30-11.30 Standardy pracy PTK
 • 11.30-14:00 Podstawy wiedzy o schorzeniach, w których usprawnianiu pomagają zajęcia i ćwiczenia z udziałem psa
 • 14.00 – 14:45 przerwa na obiad
 • 14:45 – 16:45 Przykłady ćwiczeń z udziałem psa(w tym 15 minut przerwy na zmianę psa)
 • 16:45 – 17.00 przerwa
 • 17.00 – 18:30 Behawior psa: szczenię– wybór psa, predyspozycje, rasy, testy(warsztaty).
 • 18:30 Zakończenie drugiego dnia

Niedziela 9.00-15.00 Klub ALTERNATYWA, ul. Kilińskiego 14

 • 9:00 – 10:30 Behawior psa
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:15 Behawior psa
 • 12:15 – 13:00 pozytywne metody szkolenia psów (warsztaty)

EGZAMIN KOŃCOWY sprawdzanie, podanie wyników egzaminu rozdanie zaświadczeń, pamiątkowe zdjęcie całej grupy